บริการของเรา

เราให้บริการนำน้ำเสียอุตสาหกรรมมาผ่านกระบวนการบำบัดและกำจัดด้วยวิธีการมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด โดยกระบวนการดังนี้