การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

บริษัท อีเอ็กซ์ ซีด จำกัด มีระบบการจัดการด้านคุณภาพในการบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้สูงสุด โดยคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการ การบริการ ความปลอดภัย และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

ISO 9001 : 2015

Certificate Number : FS 708868

ISO 14001 : 2015

Certificate Number : EMS 708871

ISO 45001 : 2018

Certificate Number : OHS 708872